7.02.2555

อยากเป็นนิสิตอักษรจุฬาฯแบบรับตรงฟังทางนี้อยากเป็นนิสิตอักษรจุฬาฯแบบรับตรงฟังทางนี้

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานแถลงข่าวโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) “โครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาและวรรณคดีไทย” ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๓ อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยมี ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แถลงนโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการดำเนินการเพื่อเป็น “แหล่งอ้างอิงด้านความเป็นไทยและด้านศิลปวัฒนธรรม”

ในงานจะมีการพูดคุยกับนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันในโครงการผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้ประกาศข่าว พิธีกร นักเขียน แฟนพันธุ์แท้ “สุนทรภู่” ฯลฯ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. ๐-๒๒๑๘๔๖๘๗

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า