7.03.2555

จำนวนผลงานตีพิมพ์มหาวิทยาลัยไทย จำแนกตามสาขาวิชา 2011


สืบเนื่องจากความสงสัยของกระผมเอง  (  [-_-]][][][]  แห่ง Pantip ) ที่ว่า มหาวิทยาลัยใดมีความเข้มแข็งด้านการวิจัยในด้านใดบ้าง เช่น วิศวกรรม ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น ผมจึงได้รวบรวมข้อมูลจำนวนผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล SCOPUS ปี 2011 ของแต่ละมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ครับ
หมายเหตุ ๑ ตัวเลขนั้นมีการนับซ้ำ เช่น บทความเดียวกันอาจจัดให้อยู่ได้ทั้ง Physics และ Materials Science หรือ บทความเดียวกันอาจเป็นได้ทั้ง Engineering และ Chemical Engineering จึงไม่ควรรวมตัวเลขครับ ให้ดูทีละสาขา ๆ ไป
หมายเหตุ ๒ ตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ คณะที่มีอาจารย์มากกว่าก็มีแนวโน้มที่จะผลงานออกมามากกว่าเช่นกัน อย่างไรก็ดีการมีอาจารย์และผลงานมากก็เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่นกัน หากแต่ต้องไม่ลืมว่าในการจัดอันดับฯ นั้นมีการนำจำนวนอาจารย์เข้ามาถ่วงดุลด้วย
หมายเหตุ ๓ ผมจงใจเรียงให้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติทั้ง ๙ แห่ง ขึ้นก่อนเพื่อความสะดวกครับ นอกนั้นไม่ได้เรียงตามลำดับใด ๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ ๔ ผมพยายามเรียงสาขาวิชาใกล้เคียงกันไว้ใกล้ ๆ กัน เพื่อความสะดวกครับ 
กดคลิกเพื่อขยายรูป

ตัวย่อของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (ในกรณีที่ไม่ทราบหรือไม่คุ้นเคย)
CU จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
MU มหาวิทยาลัยมหิดล
CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KKU มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
TU มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SUT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
KMITL สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
KMUTNB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
MSU มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
UBU มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SWU มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
NU มหาวิทยาลัยนเรศวร
BUU มหาวิทยาลัยบูรพา
MFU มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
WU มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
MJU มหาวิทยาลัยแม่โจ้
SU มหาวิทยาลัยศิลปากร
TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ
UP มหาวิทยาลัยพะเยา    

ด้าน Engineering เรียงจากมากไปหาน้อย
สีแดงระบุ "แปดเกียร์" ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะวิศวกรรมศาสตร์เก่าแก่ และได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมครับ
จากตารางจะเห็นว่า ลาดกระบัง บางมด และพระนครเหนือมีผลงานโดดเด่นมากในด้านนี้ที่ทำผลงานได้ดีคือ ธรรมศาสตร์ และ สุรนารี ที่ออกน่าจะน่าผิดหวังหน่อยคือ ขอนแก่น และ สงขลา ซึ่งใหญ่ เก่าแก่ มีชื่อเสียงและได้เด็กค่อนข้างเก่ง
ด้าน Chemistry จากมากไปหาน้อย สีแดงระบุมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

ด้าน Physics จากมากไปหาน้อย สีแดงระบุมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
- จากที่ทราบมาว่าเชียงใหม่มีความเข้มแข็งด้านฟิสิกส์มาก ซึ่งข้อมูลยืนยันคำเล่าลือ
- ลาดกระบังทำผลได้ดีกว่ามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติหลายแห่ง 
Materials Science

Mathematics

Medicine 

Agricultural and Biological Sciences
จะเห็นว่าด้านเกษตรและการแพทย์ เกษตรศาสตร์ และ มหิดล นำห่างมากเลยทีเดียว ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ข้อสังเกตของผมคือ ด้านเกษตร แม่โจ้ กลับผลงานไม่ดีนัก ทั้งที่เน้นด้านการเกษตรและเก่าแก่ ในขณะที่ มหาสารคาม และ แม่ฟ้าหลวง มีผลงานดีกว่าที่ผมคิด

Veterinary
ด้านสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ ผมเคยคิดว่าเกษตรศาสตร์เก่งด้านนี้ที่สุดเสียอีก แต่ในผลการสืบค้นนี้ จุฬา ห่างจากที่อื่นมากเลยครับ 
ตารางต่อไปนี้เป็นของปี 2009 - 2011 ซึ่งแนวโน้มหลัก ๆ ก็ยังเป็นเช่นเดิม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงลำดับก็จะเป็นแบบนิดเดียวสูสี ซึ่งคงไม่มีนัยสำคัญอะไร ลองกวาดสายตาด้วยตนเองดูครับ

งานตีพิมพ์อาจจะสะท้อนถึง ความสามารถในการวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้นๆ รวมถึงของอาจารย์และนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผลิตออกสู่สังคมจะต้องดีไปด้วยเสมอไป มันคนละส่วนกันครับ ข้อมูลนี้น่าจะสะท้อนได้เฉพาะข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณเท่านั้นครับ  by  Wyatt
Credit http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K12284155/K12284155.html

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า