7.19.2555

กสพท.ประกาศเตือนสอบวิชาเฉพาะ10พ.ย55ไม่ใช่10ก.พ.56


กสพท.ประกาศเตือนสอบวิชาเฉพาะ10พ.ย55ไม่ใช่10ก.พ.56

UploadImage

กสพท.ออกประกาศเตือน !! อย่าเข้าใจคลาดเคลื่อน

ในเรื่องนี้ กสพท.ประกาศว่า...ตามที่ได้มีหนังสือพิมพ์บางฉบับ ลงประกาศแจ้งกำหนดการสอบวิชาเฉพาะ คลาดเคลื่อน เป็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น

ขอให้ผู้สมัครสอบทุกท่านถือปฏิบัติตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครสอบฯ กสพท.ปีการศึกษา 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555

และขอยืนยันว่า...


การสอบวิชาเฉพาะเป็นไปตามประกาศ คือ วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555

ประกาศณ วันที่ 19 ก.ค. 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า