7.28.2555

รับตรง เภสัชศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ม.ขอนแก่น 56


รับตรง เภสัชศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ม.ขอนแก่น 56


การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา  2556   (กลุ่มที่ 1) 

 
คุณสมบัติ :  รับจากนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า


กำหนดการ


UploadImage

ค่าสมัครสอบจำนวน 1 โครงการ                                    700     บาท 
ค่าสมัครสอบจำนวน 2 โครงการ                                    1,200  บาท


ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ  สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โทร. 0-4320-2378, 0-4320-3479 
E-Mail : ancnak@kku.ac.th , pvasana@kku.ac.th

 
รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 
เอกสารประกอบข่าว :

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า