7.19.2555

อีกไม่กี่อึดใจกับ รับตรง 56 ม.ธรรมศาสตร์


อีกไม่กี่อึดใจกับ  รับตรง 56 ม.ธรรมศาสตร์
โครงการรับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 เริ่มรับสมัคร 11 กันยายน – 1 ตุลาคม 2555 
การคัดเลือกโดยใช้คะแนนจากการสอบข้อสอบกลางของ สทศ.
1. GAT PAT
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( PAT1, PAT3)
-คณะทันตแพทยศาสตร์ (GAT, PAT1, PAT2)
-คณะพยาบาลศาสตร์ (GAT, PAT2)
2. วิชาสามัญ 7 วิชา การคัดเลือกโดยการจัดสอบเองและGAT PAT (ที่ www.niets.or.th
-คณะสหเวชศาสตร์
(ใช้ 6 วิชา ยกเว้นวิชาสังคมศึกษาที่ไม่ใช้ และ ใช้ GAT, PAT2 ประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือก )
การคัดเลือกโดยการจัดสอบเอง-และใช้ GAT-PAT
คณะนิติศาสตร์ (GAT)
-คณะศิลปกรรมศาสตร์ *สาขาวิชาการละคอน (GAT) *สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (GAT, PAT6)
การคัดเลือกโดยการจัดสอบเอง
-คณะรัฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
-คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ)
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การคัดเลือกโดยใช้ คะแนน Smart – I สมัครที่(ที่ www.smart.bus.tu.ac.th)
-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 
งานรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
 
เตรียมพร้อมเข้าเรียนที่ธรรมศาสตร์ '56

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.reg.tu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า