7.19.2555

มหาวิทยาลัย ดีที่สุดในเอเชีย 2012 “ม.มหิดล” คว้าอันดับ 1 ของไทย


มหาวิทยาลัย ดีที่สุดในเอเชีย 2012 “ม.มหิดล” คว้าอันดับ 1 ของไทย

จากการประกาศผลการจัดอันดับ QS Asian Universities Ranking 2012 ล่าสุดในปี 2012 นี้ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียมีมหาวิทยาลัยของประเทศ ไทยติดอันดับใน 100 อันดับแรก ได้แก่  
       อันดับ 38 มหาวิทยาลัยมหิดล   (34)                  70.6  คะแนน
       อันดับ 43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (47)         66.87  คะแนน

       อันดับ 91 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       (67)         47.79  คะแนน
       อันดับ 110 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      (88)      43.72  คะแนน
       อันดับ 145 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (95)     36.81  คะแนน
       อันดับ  161-170 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (181-190)
       อันดับ 171-180  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (114)
       อันดับ 191-200 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (120) และมหาวิทยาลัยบูรพา (181-190)
       อันดับ  200+ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 19.70 คะแนน
       อันดับ 200+ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  17.40 คะแนน
 ปล ()  คืออันดับของปี 2011
 ปล  โดยรวมปีนี้ประเทศไทยเราอันดับลดลงกันหลายมหาวิทยาลัย
เรามาดูกันหมวด Faculty นะครับ
Life Sciences & Medicine in 2012
อันดับ 11  มหาวิทยาลัยมหิดล           39.8  คะแนน
อันดับ  12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   39.1  คะแนน
อันดับ  63 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       14.7  คะแนน
Engineering & Technology in 2012
อันดับ 31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 70 มหิดล
อันดับ 74 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    16.4  คะแนน
อันดับ 78 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 81 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 83 เกษตรศาสตร์
อันดับ 85 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับ 86 สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อันดับ 97  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ
อันดับ 100  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า