7.16.2555

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการ WMS - แบรนด์ อัจฉริยะทางธุรกิจ

UploadImage
โครงการ WMS - แบรนด์ อัจฉริยะทางธุรกิจ (WMS - Brand’s Business Genius)ชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลเกียรติยศ ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักการและเหตุผล

การมีความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจมีความสำคัญต่อการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สำนักวิชาการจัดการ (WMS) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสำนักวิชาที่เปิดสอนทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ซึ่งพันธกิจหนึ่งของสำนักวิชา คือ การบริการวิชาการแก่สังคม สำนักวิชาการจัดการ เห็นควรจัดโครงการ แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ (Brand’s Business Genius) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตการศึกษาภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านธุรกิจมากยิ่งขึ้น


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการUploadImage

กิจกรรม

1. กิจกรรมเข้าค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างประสบการณ์จากคณาจารย์และพี่ๆ WMS
2. กิจกรรมการแข่งขันเกมส์ทางธุรกิจและตอบคำถามทางธุรกิจเพื่อชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลเกียรติยศค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ทีมละ 500 บาท (นักเรียน 3 คนต่อ 1 ทีม)

หมายเหตุ โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้หลายทีมต่อโรงเรียนราลวัล

1.รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท
4.รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 5,000 บาท

**หมายเหตุ** ทุกรางวัลจะได้รับถ้วยเกียรติยศ และเหรียญรางวัล พร้อมทุนการศึกษา

สอบถามเพิ่มเติม

อาจารย์วชรวรรษ
พรหมมา โทร 081-7287910
อาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ โทร 086-7781614
คุณศิรินันท์
พันธรักษ์ โทร 088-7686362

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://wmsgenius.wu.ac.th/


กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า