7.19.2555

หลักเกณฑ์การสมัครสอบฯ กสพท.2556


หลักเกณฑ์การสมัครสอบฯ กสพท.2556


หลักเกณฑ์การสมัครสอบฯ กสพท.2556


กำหนดการ

รับสมัคร                                                             1-31 สิงหาคม 2555
สอบวิชาเฉพาะ                                                   10 พฤษจิกายน 2555
สอบวิชาการ 7 วิชา                                              5-6 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                  19 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                                                     22-26 19 กุมภาพันธ์ 2556
สอบ O-NET                                                       ตาม สทศ.กำหนด
ประกาศ O-NET                                                  ตาม สทศ.กำหนด
ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย ของ กสพม.                  มีนาคม 2556

ค่าสมัคร : 700 บาท 


คุณสมบัติ

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือหลักสูตรเทียบเท่าซึ่งรองรับโดย กระทรวงศึกษาธิการหรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม. 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนเมษายน 2556
- ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ยกเว้นได้ลาออกก่อน 15 สิงหาคม 2555 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับอุดทศึกษาใรปีการศึกษา 2555สามารภ Download รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า