7.07.2555

รับตรง หลักสูตรก้าวหน้า (Honors Program) ม.เทคโนฯสุรนารี 56


รับตรง หลักสูตรก้าวหน้า (Honors Program) ม.เทคโนฯสุรนารี 56

UploadImage

รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต แบบก้าวหน้า (Honors Program) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติทั่วไป

- กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย วิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีคุณสมบัติตามแต่ละโครงการกำหนดประกอบไปด้วย 3 โครงการ

1. โครงการพฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
- เป็นนักเรียน มัธยม ที่อยู่ในเขต 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- GPA คณิต วิทย์ Eng ไม่ต่ำกว่า 3.25

2. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
- ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรค่าย 2 ของศุนย์ สอวน.
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย วิทย์-คณิต

3. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. วมว.)
- เป็นนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. วมว.)
- GPA คณิต วิทย์ Eng ไม่ต่ำกว่า 3.00กำหนดการ

รับสมัคร                                                            3-30 กรกฏาคม 2555
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                                   15 สิงหาคม 2555
สอบข้อเขียน                                                     25 
สิงหาคม 2555
ประกาศผลสอบข้อเขียน                                     7 กันยายน 2555
สอบสัมภาษณ์                                                   22 
กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธฺ์เข้าศึกษา                       2 พฤษจิกายน 2555
รายงานตัว                                                        9 
พฤษจิกายน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

 
เอกสารประกอบข่าว :
ขอบคุณ enn.co.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า