7.05.2555

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส.รับตรงแบบก้าวหน้าUploadImage

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบบก้าวหน้า (Honors Program) ประจำปีการศึกษา 2556 ด้วยการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)


รายละเอียดการรับสมัคร 


ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
  แบบคำขอทุนสำหรับผู้มีผลการเรียน 3.25 ขี้นไป
 

ขั้นตอนการสมัคร
 บันทึกข้อมูลการสมัคร (เลือก Server เพื่อบันทึกข้อมูล) ภายใน 30 ก.ค. 2555
  - โปรดอ่านประกาศรับสมัครก่อนการบันทึกข้อมูล
   Server1Server2
 
 พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร (เลือก Server เพือพิมพ์)
  - ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ชำระเงินค่าสมัครด้วยตนเองผ่านธนาคาร
  หมายเหตุ เช่น หากนักเรียนสมัครประเภทหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตฯ เพียงประเภทเดียว แต่เลือกอันดับสาขาวิชา 2 อันดับ ให้พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินเพียง 1 ใบ จ่ายเงินแค่ 150 บาท คิดเป็น 1 ประเภท เท่านั้น
   
   Server1Server2
 
 พิมพ์ใบสมัคร (เลือก Server)
  - แนบเอกสารการสมัครตามประกาศ ส่งไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยไม่ต้องให้โรงเรียนรวบรวม
   Server1Server2
 
 ตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัคร (เลือก Server)
   
   Server1Server2
  
 แก้ไขข้อมูลการสมัคร
   Server1  
  
  ติดต่อสอบถาม
 - ข้อมูลการรับสมัคร
          ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014-5
 - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร
          ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา
โทร.  044-223-020, 223-018

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า