7.18.2555

โควตา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2556


เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556
กำหนดการ
สมัคร 29 มิ.ย. - 30 ก.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทิ์สอบสัมภาษณ์ 10 ต.ค. 55
สอบสัมภาษณ์ 27 ต.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 7 พ.ย. 55
ยืนยันสิทธิ์ 7 พ.ย. - 2 ธ.ค. 55

ค่าสมัคร : 300 บาท

ประเภทโควตาโรงเรียน
           ประกาศรับสมัครฯ
         
 ใบสมัครโควตาโรงเรียน
             ใบสรุปรายชื่อโควตาโรงเรียน 
           
 ใบสมัครโควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           
 ใบสรุปรายชื่่อโควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           
 ใบสมัครโควตาผู้มีความสามา่รถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
           
 ใบสรุปรายชื่อโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา 
           
 ใบสมัครโควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
             ใบสมัครโควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(ส.ส.ท)
           
 ใบสมัครโควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุตสาหกรรมที่มีอุปการคุณ       
                   
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   โทร.02-7632601-5
    เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://www.tni.ac.th/web/th/index.php?option=news&category=2&id=145

    กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

    ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า