7.04.2555

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ม.อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556


เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ม.อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวนรับผ่านระบบรับตรงไม่ตํ ากว่าร้อยละ 60 %  และรับผ่านระบบกลางไม่เกินร้อยละ 40% (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ รับตรง 100%)
รายละเอียด เกณฑ์การรับสมัคร  http://202.28.50.42/news/newsAttachments/02/1197.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า