7.19.2555

ม.นเรศวรประกาศรับโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท


ม.นเรศวรประกาศรับโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท

UploadImage

มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดรับสมัครโครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่)โ ครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิฃาบริบาลเภสัชกรรม รวมทั้งโครงการพิเศษต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการที่กำหนดรับ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่)โ ครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

รับสมัคร 1-16 กันยายน 2555

http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2556/DOCNEW/AnnouceDoc_56.pdf

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิฃาบริบาลเภสัชกรรม

รับ 10 คน รับสมัคร 4-5 พฤษภาคม 2556

http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2556/MEDECINE/annouce_medicine56.pdf

ปฎิทินการรับโครงการพิเศษต่าง ๆ 

http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2556/SQU/calendarSQU_56.pdf

ปฎิทินการรับตรงต่าง ๆ 

http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2556/QU/calendarQU_56.pdf

คู่มือการสมัคร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า