7.19.2555

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มศว 2556


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

(โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2555 
รายละเอียดทั้งหมด  http://admission.swu.ac.th/data/news/2555/550064.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า