7.10.2555

ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดค่ายวัฒนธรรมเยาวชน


ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดค่ายวัฒนธรรมเยาวชน

UploadImage


 
โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน) "รักษ์แผ่นดินสานงานศิลป์ถิ่นแดนใต้" ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

          มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ขอเชิญพ่อแม่พี่น้อง  นักเรียน  นักศึกษาชาวจังหวัดสงขลา  เข้าร่วมงานศิลปินแห่งชาติสัญจร  (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน)  "รักษ์แผ่นดินสานงานศิลป์ถิ่นแดนใต้"  ระหว่างวันที่  14-15  กรกฎาคม  2555 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

          ภายในงานท่านจะได้พบปะศิลปินแห่งชาติ  รับฟังการบรรยายถ่ายทอดภูมิปัญญา  พร้อมฝึกปฏิบัติการงานศิลป์ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากศิลปินแห่งชาติหลายท่าน  อาทิ

ด้านจิตรกรรมวาดภาพ  พบกับ ดร.ถวัลย์ ดัชนี  ดร.กมล ทัศนาญชลี และท่านอื่นๆ อีกมากมาย

ด้านการถ่ายภาพ  พบกับ  นายยรรยง  โอฬาระชิน  นายวรนันท์  ชัชวาลทิพากร 

ด้านวรรณศิลป์  พบกับ     นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  นายสถาพร  ศรีสัจจัง  นายสุรชัย  จันทิมาธร (หงา  คาราวาน)  

ด้านศิลปะการแสดง  พบกับ  นายชาลี  อินทรวิจิตร  นายดวน  ทวนยก  นายชลประคัลย์  จันทร์เรือง (ครูช่าง)


          พบกัน  2 วันเต็มๆ  โอกาสดีๆ  โอกาสเดียว  ที่ชาวสงขลาจะได้เรียนรู้จากครูแผ่นดิน  ได้ใกล้ชิด  ขอคำชี้แนะ  ถ่ายรูป  ขอลายเซ็น  มาถึงทุกท่านแล้ว  อย่าลืม  อย่าพลาด  ในการเข้าร่วมโครงการฯ  ในวันที่ 14-15 กรกฎาคมนี้

  
*** มีอาหาร  น้ำดื่ม  อุปกรณ์สร้างสรรค์งานศิลป์ให้ฟรีตลอดงาน ***


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทรศัพท์ 074-443959 , 074-317600 ต่อ 1703  www.tsu.ac.th
เอกสารโครงการ http://www.tsu.ac.th/UserFiles/File/adminsk/mai/09072555_2.pdf
กำหนดการ http://www.tsu.ac.th/UserFiles/File/adminsk/mai/09072555_1.pdf

 
เอกสารประกอบข่าว :

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า