7.14.2555

มช.เปิดรับ Quotaในเขตพัฒนาภาคเหนือ เริ่ม3ก.ย.นี้UploadImage

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดกำหนดการการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนา ภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 

นอกจากนี้ยังเปิดกำหนดการการ ให้โควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ของรัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2556

โดยจะเริ่มการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 ดังนี้

วันที่ 3-20 กันยายน 2555 นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet
http://www.reg.cmu.ac.th

วันที่ 21-28 กันยายน 2555 โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

กำหนดการอื่น ๆ 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า