7.04.2555

ม.เทคโนฯสุรนารีเปิดปฏิทินรับตรงพร้อมระเบียบรับ7โควตาUploadImage

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แนะขั้นตอนการสมัครเรียนต่อ ในการรับสมัครประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 ในประเภทต่าง ๆ อาทิ โควตาโรงเรียนและจังหวัด โควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โควตานักกีฬา เป็นต้น

พร้อมกำหนดปฏิทินกิจกรรมการรับสมัคร เพื่อให้นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนต่อปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง ดังรายละเอียดต่าง ๆ นี้
...


  ปฏิทินกิจกรรมการรับสมัคร
 ประกาศรับสมัคร
 
ประเภทโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด
 
ประเภทโควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ประเภทโควตานักกีฬา
  
ประเภทโควตาดนตรีและนาฏศิลป์
  
ประเภทโควตาเด็กดีมีคุณธรรม
  
ประเภทโควตา สอวน.
    แบบคำขอทุนนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)
  
ประเภทโควตาผู้พิการ
    เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง ประเภทโควตาพิการ
(จำนวนรับเข้า ประเภทความพิการ )
    ประกาศกระทรวง ประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552


ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (นักเรียนคลิกเลือกภาคตามโรงเรียนที่อยู่)
 1. บันทึกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา (เริ่ม 2 ก.ค. - 30 ส.ค. 2555)
  - ผู้สมัครควรสมัครด้วยตนเอง
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้  
  
 ภาคเหนือและภาคกลาง อื่นๆ
 บันทึกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา ประเภทโควตาผู้พิการ 
(เริ่ม 2 ก.ค. - 30 ส.ค. 2555)
   บันทึกข้อมูลการสมัครประเภทโควตาพิการ คลิกที่นี่

 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน 
(ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน)
  - ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
ชำระเงินค่าสมัครด้วยตนเองผ่านธนาคาร ประเภทโควตาละ 150 บาท
  - ใบแจ้งการชำระเงิน 1 ใบ ต่อ 1 ประเภทโควตา (นักเรียนควรพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์)
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้
   
ภาคเหนือและภาคกลาง อื่นๆ
  

 3. พิมพ์ใบสมัคร
 (แนบเอกสารการสมัครตามประกาศ ส่งไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยไม่ต้องให้โรงเรียนรวบรวม)
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้
 ภาคเหนือและภาคกลาง อื่นๆ
  

 แก้ไขข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา (เริ่ม 2 ก.ค. - 30 ส.ค. 2555)
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้
 ภาคเหนือและภาคกลาง อื่นๆ
  

 ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินจ่ายเงินผ่านสถาบันการเงิน
  - ตรวจสอบหลังจากชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว 1-2 วันทำการ
หากชำระเงินในวันศุกร์ ตรวจสอบได้ในวันจันทร์บ่าย
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้
 
ภาคเหนือและภาคกลาง อื่นๆ
  
  
  
  ติดต่อสอบถาม
 - ข้อมูลการรับสมัคร
          ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014-5
 - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร
          ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร.  044-223-020, 223-018
  

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า