7.11.2555

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 2556 ม.อุบลราชธานี 2556


เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 2556 ม.อุบลราชธานี 2556

                

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวนรับผ่านระบบรับตรงไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 %  และรับผ่านระบบกลางไม่เกินร้อยละ 40% (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ รับตรง 100%)
 ตารางแสดงเกณฑ์ต่างๆ สามารถ Download ได้จากไฟล์แบนด้านล่างครับ 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า