7.13.2555

รับ ม.4 - ม.6 เข้าค่ายเคมีสัมพันธ์พระจอมเกล้าฯลาดกระบังUploadImage

คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญน้อง ๆ ม.4-6 ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมค่ายเคมีสัมพันธ์พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องที่เข้าค่ายได้เรียนรู้เกี่ยวกับเคมีทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติจากปรากฏการณ์ต่างๆหรือปัญหาที่ตนเองมีความอยากรู้อยากเห็น โดยจะเน้นวิธีการตั้งปัญหาแล้วตั้งสมมติฐานและการคิดวิธีการเพื่อหาคำตอบ

จะทำให้น้องเข้าใจและไม่เกิดความเบื่อหน่ายอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ในตัวน้องๆ

ค่ายเคมีเป็นค่ายสำหรับน้องๆที่ยังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองและมีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

สำหรับน้องๆ ค่ายนี้ให้อะไรใหม่ๆกับน้องๆ ได้แน่นอน

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2555

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืนณ คณะวิทยาศาสตร์

ส่งใบสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555

(ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 300 บาท

สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร

และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ChemCamp2ScienceKmitl

หรือติดต่อที่ Facebook : ChemCamp#2.Science.Kmitl

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า