7.30.2555

รับตรง ความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา 2556


คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา เพื่อศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครตามเอกสารดังต่อไปนี้

Download---ใบสมัคร
หน้าเว็บไซต์หลัก http://css.buu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า