7.16.2555

รับตรง 56 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร

รับตรง 56 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร

UploadImage

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2556 (รอบแรก)

กำหนดการ

27 มิถุนายน 2555 – 3 สิงหาคม 2555 รับสมัคร

17 สิงหาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ

25 สิงหาคม 2555 ทดสอบความรู้ทางวิชาการ

31 สิงหาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

8 กันยายน 2555 สอบสัมภาษณ์

14กันยายน 2555 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเข้าศึกษา

17 กันยายน –21 กันยายน 2555 ยืนยันสิทธิการเข้าศึกษา


คุณสมบัติของผู้สมัคร : ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


ค่าสมัคร : 500 บาทรายระเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จาก ไฟล์เเนบด้านล่างครับ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า