7.23.2555

แพทยศาสตร์ มช. ชวนเยาวชนประกวดหนังสั้นชิงทุน


แพทยศาสตร์ มช. ชวนเยาวชนประกวดหนังสั้นชิงทุน

UploadImage

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประกวดภาพยนตร์สั้น
ชิงทุนการศึกษามากกว่า 60,000 บาท ความยาว 5 นาที หัวข้อเรื่อง
“คนรุ่นใหม่...ใส่ใจผู้สูงวัย”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 5 นาที หัวข้อเรื่อง “คนรุ่นใหม่...ใส่ใจผู้สูงวัย” ชิงทุนการศึกษามากกว่า 60,000 บาท

โครงการรณรงค์การประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อเรื่อง “คนรุ่นใหม่...ใส่ใจผู้สูงวัย” เป็นโครงการฯ กิจกรรมการรณรงค์ เนื่องในวันมหิดล 2555 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ ตระหนักถึงความรัก ความห่วงใยของสถาบันครอบครัวที่มีให้กับผู้สูงวัย รวมถึงการเชิดชูเกียรติ และคุณค่าของผู้สูงวัยที่อยู่ใกล้ตัวเรา

เนื้อหาที่ส่งประกวด เน้นมุมมองที่มีการสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใย และคุณค่าของผู้สูงวัยการดูแลและไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ การอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข หรือเป็นเรื่องราวของผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

แบ่งเป็นรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือสำหรับนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนและผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของวงการ ชิงทุนการศึกษามากกว่า 60,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ภาพยนตร์สั้นเรื่องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ยังจะได้เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

นักศึกษาผู้สนใจสามารถส่ง ใบสมัคร พล็อตเรื่องภาพยนตร์สั้นขนาด A4 และดีวีดีชิ้นงานความยาว 5 นาที

ส่งมาที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000

วงเล็บมุมซองว่า โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “คนรุ่นใหม่...ใส่ใจผู้สูงอายุ” ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 นี้.

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า