7.20.2555

มาแล้ว รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 2556


มาแล้ว รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 2556


โครงการรับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 เริ่มรับสมัคร 11 กันยายน – 1 ตุลาคม 2555 
การคัดเลือกโดยใช้คะแนนจากการสอบข้อสอบกลางของ สทศ.
1. GAT PAT
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( PAT1, PAT3)
-คณะทันตแพทยศาสตร์ (GAT, PAT1, PAT2)
-คณะพยาบาลศาสตร์ (GAT, PAT2)
2. วิชาสามัญ 7 วิชา การคัดเลือกโดยการจัดสอบเองและGAT PAT (ที่ www.niets.or.th
-คณะสหเวชศาสตร์
(ใช้ 6 วิชา ยกเว้นวิชาสังคมศึกษาที่ไม่ใช้ และ ใช้ GAT, PAT2 ประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือก )
การคัดเลือกโดยการจัดสอบเอง-และใช้ GAT-PAT
คณะนิติศาสตร์ (GAT)
-คณะศิลปกรรมศาสตร์ *สาขาวิชาการละคอน (GAT) *สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (GAT, PAT6)
การคัดเลือกโดยการจัดสอบเอง
-คณะรัฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
-คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ)
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การคัดเลือกโดยใช้ คะแนน Smart – I สมัครที่(ที่ www.smart.bus.tu.ac.th)
-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 
งานรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
เตรียมพร้อมเข้าเรียนที่ธรรมศาสตร์ '56หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.reg.tu.ac.th


....................................................................................................................................


เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! รับตรง 56 ม.ธรรมศาสตร์ (ทุกคณะ - ทั่วประเทศ)
คณะที่เปิดรับ แบ่งการรับออกเป็น 5 กลุ่มคณะดังนี้...

กลุ่มที่ 1 คณะใช้คะแนน GAT PAT 1/56 เป็นองค์ประกอบ
            - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (PAT1 , PAT3)
            - คณะทันตแพทยศาสตร์ (GAT , PAT1 , PAT2)
            - คณะพยาบาลศาสตร์ (GAT , PAT2)


กลุ่มที่ 2 คณะที่ใช้คะแนน 7 วิชาสามัญเป็นองค์ประกอบ
            - คณะสหเวชศาสตร์
              (ใช้ 6 วิชายกเว้นวิชาสังคม และใช้ GAT กับ PAT ประกอบการสอบสัมภาษณ์)


กลุ่มที่ 3 คณะที่จัดสอบเอง และใช้คะแนน GAT PAT 1/56
            - คณะนิติศาสตร์ (GAT)
            - คณะศิลปกรรมศาสตร์ (GAT กับ PAT6)


กลุ่มที่ 4 คณะที่จัดสอบเอง (ใช้ข้อสอบของคณะ)
            - คณะรัฐศาสตร์
            - คณะเศรษฐศาสตร์
            - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
            - คณะวิทยาศาสตร์แะเทคโนโลยี
            - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง
            - คณะสาธารณสุขศาสตร์
            - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (นานาชาติ)


กลุ่มที่ 5 คณะที่ใช้คะแนน Smart - 1
            - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ทุกคณะรับสมัครพร้อมกัน >> 11 กันยายน 2555 - 1 ตุลาคม 2555
อ่านกำหนดการรับสมัครฉบับเต็ม >> คลิกที่นี่
นอกจากนี้ยังมี โครงการรับตรงอื่นๆ ของ ม.ธรรมศาสตร์ อีกมากมาย ดังนี้
            - โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท (รับทุกคณะ กำหนดเกรด 2.50 ขึ้นไป) คลิกที่นี่
            - โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง (รับทุกคณะ กำหนดเกรด 2.50 ขึ้นไป) 
คลิกที่นี่
            - โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง (จำกัดแค่ 3 โรงเรียนในพื้นที่) คลิกที่นี่
            - โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (รับ 30 คน) คลิกที่นี่
            - โครงการคัดเลือกนักเรียนวิทย์คณิตโอลิมปิกเข้าศึกษาต่อ (สสวท.รับ 24 คน) คลิกที่นี่
            - โครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (รับ 275 คน) คลิกที่นี่
            - โครงการรับนักเรียนจิตอาสาประชาธิปไตย (โควตาเด็กกิจกรรม รับ 51 คน) คลิกที่นี่

+++ นอกจากนี้ยังมีรับตรง โครงการอื่นๆ ที่จะทยอยประกาศออกมา รอติดตามข่าวได้ประมาณต้นเดือน ก.ย.ครับ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า