4.30.2555

รับตรง สถาปัตย์ มทร.พระนคร (รอบ2)รับตรง 55      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2555  ประเภทสอบตรง (รอบ 2)  สาขาวิชา สถาปัตยกรรม  รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์ – คณิต
  2. ผลการศึกษาหรือเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
      ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2555     หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร.02-282-2384 สมัครออนไลน์  http://admis.rmutp.ac.th
เอกสารประกอบข่าว :

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า