4.28.2555

รับตรงภาคพิเศษ ม.เชียงใหม่ 2555

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กําหนดเปิดรับสมัครคัดเลือก /สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2555  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555  โดยมีรายละเอียดดงนี้  http://www.reg.cmu.ac.th/files/2555/publishspecial55.pdf
เว็บไซต์หลัก  http://www.reg.cmu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า