4.18.2555

รับตรง มหาวิทยาลัยพะเยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2555 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า