4.23.2555

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ มน.
     โดยโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางสถาปัตยกรรมนี้จะเปิดรับเป็นรอบที่ 2 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2555  ซึ่งจะเปิดรับจำนวน 30 คน  นักเรียนที่สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
   
      จะพิจารณาจาก  คะแนนการสอบวิชาวัดความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์  และหลักการจัดองค์ประกอบเบื้องต้น  และวิชาวัดความรู้ด้านหลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม  ต้องได้คะแนนรวมสองรายวิชานี้  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบในวันที่ 7 พฤษภาคม 2555
ทดสอบตามตารางสอบในวันที่  9  พฤษภาคม  2555
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า