4.23.2555

รับตรง ความสามารถพิเศษภาษาไทย ม.เกษตรศาสตร์


รับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามาพิเศษทางภาษาไทย เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 21 คน
รับสมัคภายในวันที่ 24 เมษายน 2555
คุณสมบัติ สำเร้จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในชั้นปีชุดท้าย
มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 3.00 ขึ้นไป

โหลด   KU TH.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า