4.30.2555

โควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.อุบลราชธานี      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่าง 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2555 (คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 คน ) ทุกสาขาวิชา

       ผู้สนใจจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75

ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์และเคาเตอร์ไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2555 (ผู้สมัครที่ประสงค์ชำระเงินค่าสมัครผ่านไปรษณีย์ สามารถชำระได้ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เท่านั้น )

     รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาค่ะ
เอกสารประกอบข่าว :

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า