4.06.2555

โครงการรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


โครงการรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(ค.อ.บ.) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


ถึง  30  เมษายนนี้

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า