4.24.2555

ข่าวเกี่ยวกับข้อมูลการคัดเลือกฯ (Admissions)


ข่าวเกี่ยวกับข้อมูลการคัดเลือกฯ (Admissions)

 ทปอ.มีมติให้สิทธ์นักเรียน ม.6 ที่มีคะแนนโอเน็ต 5 กลุ่มสาระสมัครAdmissionsได้
(สอบ O-NET ปี 2549/2550)
 สรุปมติ ทปอ. เกี่ยวกับ Admissions 53-54

 สรุปข้อมูลการคัดเลือกฯ (Admissions)

 ผลการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2554
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2554
 ผลการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2553
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2553
 ผลการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2552
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2552

 สถิติคะแนน สูง-ต่ำ (Admissions)

 Admissions 2553 (html)  Admissions 2553 (pdf) 
 Admissions 2552 (html)  Admissions 2552 (pdf) 
 Admissions 2551 (html)  Admissions 2551 (pdf) 
 

 สถิติจำนวนผู้สมัครแยกตามคณะ(Admissions)

 Admissions 2554  Admissions 2553 
 Admissions 2552  Admissions 2551 
 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง(A-NET)
เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

 ประจำปี 2549

 ผลการสอบวิชาเฉพาะฯ
เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

 ประจำปี 2549

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า