4.06.2555

รับตรง มหาวิทยาลัยพายัพ รอบที่ 2


 รับตรงทุกสาขาวิชา
รวมถึงผู้สมัครโดยการย้ายโอนสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยพายัพ หรือ การย้ายโอนจากมหาวิทยาลัยอื่น
(ยกเว้น สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ คริสต์ศาสนศาสตร์ มีกำหนดการรับตรงโดยเฉพาะด้านล่าง)
กรอกใบสมัครออนไลน์ และ สมัครทางไปรษณีย์
1 พฤศจิกายน 2554 - 18 พฤษภาคม 2555 
รายละเอียดทั้งหมด http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/ent55.html
คณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัคร             กรอกใบสมัครออนไลน์ และสมัครทางอีเมล์ 2 -5 เมษายน 2555
สมัครด้วยตนเอง 2 -20 เมษายน 2555
รายละเอียดทั้งหมด http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/nursing55.html
คณะเภสัชศาสตร์
สมัครด้วยตนเอง เท่านั้น  26  มีนาคม - 20  เมษายน  2555 
รายละเอียดทั้งหมด http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/pharmacy55.html

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า