4.27.2555

มาแล้ว!! รับตรง/โควตา ม.นเรศวร 4 โครงการเด็ดๆ


เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! รับตรง/โควตา ม.นเรศวร 4 โครงการเด็ดๆ

  โครงการที่ 1 : โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 2555

        สาขาที่เปิดรับ
              (1) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 20 คน
              (2) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 20 คน
              (3) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 20 คน
    
     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่ <<


   โครงการที่ 2 : โครงการผู้มีความสามารถด้านสถาปัตยกรรม(รอบ2)  
          จำนวนรับเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 30 คน

    คุณสมบัติ
         - มีผลคะแนน O-NET และนำมายื่นพร้อมกับการสมัครสอบคัดเลือก
         - มี GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

      ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่<<


    โครงการที่ 3 : โครงการผู้มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ (รอบ2)

         สาขาที่เปิดรับ
              (1) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 10 คน
              (2) สาขาการออกแบบสื่อนวัตกรรม 10 คน
              (3) สาขาการออกแบบทัศนศิลป์  10 คน

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<


     โครงการที่ 4 : โครงการพิเศษรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีควบโท)

        รับ จำนวน 20 คน

     คุณสมบัติ
         - มี GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
         - เรียนแผนสายวิทย์ - คณิต
         - มีคะแนน GAP และ PAT2

    เกณฑ์การรับ
         - GPAX 6 เทอม ค่าน้ำหนัก 20%
         - GAT ค่าน้ำหนัก 30%
         - PAT2 ค่าน้ำหนัก 50%

      ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<    หน้ารวมทุกโครงการ >>คลิกที่นี่ <<

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า