4.23.2555

มจธ. เจ้าภาพ ICSET 2012 โชว์เทคโนโลยีล้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม    วันที่ 26-27 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Environmental Technologies (ICSET) 2012  เวลา 09.00 น.  ณ ห้อง Sapphire 1-2 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค เพื่อให้นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นเวทีที่กระจายความรู้ไปสู่ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม โดยภายในงานมีนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านดิน น้ำ และอากาศจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียมาร่วมแสดงผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการวิจัย และแก้ไขปัญหาในประเทศนั้นๆ ด้วยเทคโนโลยีใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  โทร.0-2270-1350-4 ต่อ 114 ,115

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า