4.16.2555

รับตรง รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต 2555รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2555 รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์  ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2555

 รายะเอียดทั้งหมด   http://entrance.dusit.ac.th/pages/index.php?mod=entrance_more&menuheaders=3

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า