4.02.2555

รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2


มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทรับตรง ครั้งที่ ๒
----------------------------
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครคุณสมบัติทั่วไป
๑. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
๒. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
๓. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๔. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาของผู้เข้ารับการศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศรับสมัครศึกษาต่อ

Dowload ใบสมัครเรียน

ใบสมัครรับตรงปริญญาตรี ปี ๕๕
ส่วนของรับตรงรอบที่ 2 มีสาขาวิชาใหม่เพิ่มมา 2 สาขาคือ
1.สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ให้น้องๆ ใช้ใบสมัคร ใหม่ในเวบของ
http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th
ในหัวข้อข่าวการศึกษาครับ

Quick link:
รายละเอียดการรับสมัคร
http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/admission%2055.pdf
ใบสมัคร
http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/admission%2055_1.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า