4.27.2555

โควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.อุบลราชธานี 2555


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่าง 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2555 (คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 คน ) ทุกสาขาวิชา

ผู้สนใจจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75

ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์และเคาเตอร์ไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2555 (ผู้สมัครที่ประสงค์ชำระเงินค่าสมัครผ่านไปรษณีย์ สามารถชำระได้ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เท่านั้น )

วิทยาเขตมุกดาหาร เปิดรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีรับตรง (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ระหว่างวันที่ 25 - 9 พฤษภาคม 2555 จำนวน 110 คน
รายละเอียดดังนี้
1. สาขาการจัดการทั่วไป จำนวน 40 คน
2. สาขาการบัญชี จำนวน 30 คน
3. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 40 คน

โดยผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50


ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์และเคาเตอร์ไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2555 (ผู้สมัครที่ประสงค์ชำระเงินค่าสมัครผ่านไปรษณีย์ สามารถชำระได้ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เท่านั้น )

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า