4.24.2555

เอาปฏิทิน Admission มาให้ดูอีกทีครับ

แอดมินชั่นประกาศวันไหน? เว็ปไหน? อ่านเลยครับ

 จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ   4-20 เม.ย 2555 ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค


 รับสมัคร  11-20 เม.ย 2555  ทาง Website: www.cuas.or.th ชำระเงินค่าสมัคร  11-24 เม.ย 2555  ชำระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย                                                                                                              

 ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร    12-25 เม.ย 2555    ทาง Website: www.cuas.or.th


 ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว   12-27 เม.ย 2555    ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6


 ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง   29-30 เม.ย 2555       ทาง Website: www.cuas.or.th

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย     9 พ.ค 2555ทาง Website: www.cuas.or.th

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย   14-16 พ.ค 2555   มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา    21 พ.ค 2555    ทาง Website: www.cuas.or.th


หรือดาวโหลดได้ที่ ::  ปฏิทินการคัดเลือกฯประจำปีการศึกษา 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า