4.25.2555

รับตรงโครงการพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ รอบ 2 ม.ขอนแก่น 2555ด้วยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาสาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สาขาภูมิสารสนเทศ  จำนวนสาขาละ 60 คน
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2555 ถึง  10 พฤษภาคม 2555
เกณฑ์คัดเลือก O-NET  30%   GAT 20%   PAT1 20%  PAT2  30%
รายละเอียดทั้งหมด http://www.cs.kku.ac.th/regis/document/Scan_2_2012.pdf
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร  http://www.cs.kku.ac.th/regis/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า