4.22.2555

Admissions 55 จำนวนรับลดลงกว่าหมื่นคน!!

 UploadImage

 
“หลังจาก ระเบียบการเลือกคณะออกจำหน่ายแล้ว มีประเด็นน่าสนใจสำหรับ admission 55 ในปีนี้คือเรื่องจำนวนรับ ซึ่งจากเดิมปีที่ผ่านมาเฉพาะ มหาวิทยาลัยของรัฐ รับจำนวนประมาณ 103000 คน ปีนี้ลดลงเหลือ 92219 คน ลดลงกว่า 10000 คน ซึ่งน่าจะมาจากการรับตรงกลางในระบบ Clearing Houseดังนั้นมีปีนี้การแข่งขันจากทั้งเด็กปีที่แล้วที่ซิ่วมา และเด็กใหม่ที่กำลังจะ Admissionsกับจำนวนรับที่ลดลงการแข่งขันปีนี้สูงแน่ๆ”
อ.ศักดา ดีคำป้อ  (อ.ก้อง)  จาก Eduzonse.com

จากที่อ.ก้องได้วิเคราะห์แนวโน้มคะแนนของกลุ่มคณะสาขาให้น้องๆได้ศึกษาไป แล้วก่อนหน้านี้ อ.ก้อง ยังได้ย้ำอีกครั้ง หลังจากที่มีการจำหน่ายระเบียบการ Admission 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยเรื่องจำนวนรับในปีนี้ลดลงเป็นจำนวนมากกว่าหมื่นคน น้องๆที่เตรียมยื่นAdmission คงต้องวางแผนการเลือกคณะให้ดีนะคะ เพราะอัตราการแข่งขันในปีนี้คงจะสูงมากๆเป็นแน่

ประเด็นสำคัญอีกประการของการเลือกคณะ คือการศึกษาข้อกำหนด หรือเงื่อนไขของแต่ละคณะให้ดีก่อนนะคะ ว่ามีเงื่อนไข หรือคุณสมบัติพิเศษอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น คณะที่กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของ O-NET  เพราะหากน้องเลือกไปแล้วแต่มาทราบทีหลังว่าคะแนนของเราไม่ผ่านเกณฑ์ ก็จะทำให้เราเสียสิทธิ์ เสียอันดับนั้นๆไปทันที โดยคณะที่คะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดจะไม่ถูกนำไปพิจารณานะคะ  พูดง่ายๆ เลือกก็ได้ แต่ยังไงก็ไม่ติดค่ะ !!

ตัวอย่างคณะที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET  
ในระเบียบการจะแจ้งเกณฑ์คะแนนของแต่ละคณะเป็น (05 = 30) ต่อท้ายชื่อคณะ หรือสาขา ซึ่งหมายถึง (รหัสวิชาสอบ =คะแนน %) ในคะนน O-NET รหัสวิชานั้น ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าที่กำหนดค่ะ

(05 = 30) หมายถึง คะแนน O-NET ของวิชาวิทยาศาสตร์ ต้องได้ไม่น้อยกว่า 30คะแนน
(01- 05 = 30) หมายถึง คะแนน O-NET วิชาที่ 01-05แต่ละวิชาต้องได้ไม่น้อยกว่า 30%

หมายเหตุ : รหัสรายวิชา O-NET
01 = ภาษาไทย
02 = สังคมศึกษา
03 = ภาษาอังกฤษ
04 = คณิตศาสตร์
05 = วิทยาศาสตร์
06 = สุขศึกษาและพลศึกษา
07 = ศิลปะ
08 = การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะเภสัชศาสตร์ (01-05 = 30)
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ (01-05 = 25)
- คณะวิทยาศาสตร์ (01-05 = 30)
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (01-05 = 30)

ม.เกษตรศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 45)
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ (03 = 40)

ม.ขอนแก่น
- คณะเทคนิคการแพทย์ (03 = 30)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (01-05 = 30)

ม.เชียงใหม่
- คณะเภสัชศาสตร์ (01-05 = 30)
- คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ (04 = 30)
- คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรตรี-โท เศรษฐศาสตร์ 2ภาษา (03 = 35 , 04 = 30)

ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ (03 = 40)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นานาชาติ (03 = 30)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ทุกสาขา (03 = 50)

ม.มหิดล
- คณะพยาบาลศาสตร์ (01-05 = 30)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา (01-05 = 30)
- คณะกายภาพบำบัด (01-05 = 30)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (01 = 45)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 45)
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (01-05 = 30)
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา (01-08 = 30)
- วิทยาลัยราชสุดา สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย (01 = 30)

นี่เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างเท่านั้น น้องสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากระเบียบการการเลือกคณะนะคะ ย้ำกันอีกครั้ง เรียงอันดับคณะพลาดเพียง 1 อันดับ อาจจะทำให้สอบไม่ติดได้นะคะ  ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย เอาใจช่วยน้องๆทุกคนค่ะ

ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

ขอขอบคุณ อ.ศักดา ดีคำป้อ

ข้อมูลจาก ระเบียบการเลือกคณะ Admissions 55

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า