4.09.2555

รับตรงเพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2555คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2555 
 
รับสมัคร 10 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2555
 
รายละเอียด  http://online.sc.su.ac.th/pdf/notice.pdf
 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://online.sc.su.ac.th/index1.php
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า