4.06.2555

โครงการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บางมด


โครงการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาฯด่วนเลยนะครับ  ถึง  10  เมษายน  นี้เอง

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า