5.01.2555

รับตรง56 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่รุ่นพี่ ม.6 ยังไม่ทันจะหาที่เรียนได้ รับตรงรอบใหม่ของรุ่นน้องออกมาประกาศแล้ว โดยเป็นของคณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ใครมีคุณสมบัติตามด้านล่าง ห้ามพลาด!

                 เป็นโครงการพิเศษสำหรับน้องๆ 17 จังหวัดภาคเหนือ มี 4 โครงการ รับรวม 150 คน ดังนี้
                                     1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)         - คะแนนเฉลี่ยในทุกวิชาในชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

         - คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา ชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.25
         - มีคุณสมบัติตามประกาศของ พสวท.


   2.โครงการเพชรทองกวาว        - คะแนนเฉลี่ยในทุกวิชาในชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
        - คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา ชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.25
        - มีคุณสมบัติตามประกาศของ พสวท.


   3.โครงการรับนักเรียนทุนมูลนิธีวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (วคช.)        - คะแนนเฉลี่ยในทุกวิชาในชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
        - คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา ชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.25
        - มีคุณสมบัติตามประกาศของ พสวท.


   4.โครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.)       - ต้องสมัครรับทุนในโครงการตามข้อ 1 - 3 อย่างน้อย 1 โครงการ
   วิชาที่ใช้สอบ          คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ม.4-5


   กำหนดการ       สมัครสอบ    1 ม.ค. - 15 ก.พ. (ทางเว็บไซต์ www1.science.cmu.ac.th/stdipst)
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ        12 มี.ค.
       สอบข้อเขียน                         6 พ.ค.
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน      25 พ.ค.
       สอบสัมภาษณ์                 9 - 10 มิ.ย.
       ประกาศรายชื่อผ่านสัมภาษณ์       22 มิ.ย.
       รายงานตัว ทำสัญญา                 1 ก.ย.


     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละโครงการ >>คลิกที่นี่<<

     กำหนดการเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่<<

     หน้าเว็บหลัก >>คลิกที่นี่<<  หรือ  >>คลิกที่นี่<<


            โครงการแรกที่เปิดมาก็พุ่งเป้าไปที่เด็กเก่งวิทย์-คณิตเลย คนอื่นก็อย่าเพิ่งเสียใจไป เพราะยังไงตลอดปีก็ยังมีประกาศรับตรงของปี 56 มาอีกเพียบแน่นอน

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า