5.15.2555

รับตรง 56 โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.อ.


รับตรง 56 โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.อ.

   

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย  ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2556  จะดำเนินการคัดเลือกเองโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน
 
   จำนวนรับ 20 คน
รับสมัคร ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม  2555

เว็บไซต์หลัก  http://ttmed.psu.ac.th

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า