5.13.2555

ประกาศรับสมัครนักศึกษา (ปวส.) ณ วิทยาลัยเทคนิค รอบที่ 3 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาฯ ณ วิทยาลัยเทคนิค รอบที่ 3


 เอกสาร: ดาวน์โหลด

* กรุณาอ่านกำหนดการและเกณฑ์การคัดเลือก ก่อนเข้าระบบรับสมัคร *
Link เข้าสู่ระบบรับสมัคร


กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า