5.19.2555

ใกล้จะปิดแล้ว รับตรง รอบหลัง Admissions ม.พะเยา 2555


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555
รับสมัครถึงวันที่ 22 พ.ค. 2555 ด้วยตนเองไม่เว้นวันหยุดราชการ
คณะที่เปิดรับได้แก่
คณะวิทยาศสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพยาบาล
คณะการจัดการและสารสนทเศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.up.ac.th/contents/NewsReader.aspx?itemID=3852

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า