5.16.2555

มาดูการรับตรง หลัง Admissions มศว 2555


 
  ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น. ทาง รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กล่าวว่า
"การรับตรงปี 55 รอบ 2 หลังแอดมิชชั่นกลางนั้น มีจริง ! แต่ทาง มศว. จะไม่ใช้ระบบเปิดรับสมัครใหม่ แต่จะใช้วิธีประสานงานไปยัง สอท. เพื่อขอรายชื่อนักเรียนที่เลือกสาขาวิชาดังกล่าวผ่านระบบแอดมิชชั่นแต่ไม่ผ่านการคัดเลือก จากนั้นทางคณะต่าง ๆ ที่รับเพิ่มของ มศว. ก็จะติดต่อไปทางนักเรียนเพื่อสอบสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป" รศ.ชาญวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "คณะที่จะรับตรงรอบ 2 หลังแอดมิชชั่นกลางของ มศว มี 3 คณะ 5 สาขา โดยจะเริ่มติดต่อไปยังนักเรียนกลุ่มดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.55 เป็นต้นไป เพื่อเรียกมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พ.ค.55 จากนั้นวันที่ 26 พ.ค.55 ก็จะประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทันที ดังนั้น นักเรียนที่เลือกสาขาวิชาดังกล่าว และไม่ผ่านการคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นกลางให้รอการติดต่อจากทาง มศว ได้เลย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2649-5000 ต่อ 5716"

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง)
ประจำปีการศึกษา 2556 ทางอินเทอร์เนต
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 
ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556  
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 "โควตาจังหวัดนครนายก"  

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า