5.14.2555

ด่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดให้โอกาสนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดให้โอกาสนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2555 โดยเปิดรับนักศึกษาหลัง Admission ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

กำหนดการการรับนักศึกษา รอบหลัง ADMISSION

เกณฑ์การรับนักศึกษา แยกตามคณะ ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Download เกณฑ์การรับสมัคร

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

Download เกณฑ์การรับสมัคร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

Download เกณฑ์การรับสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Download เกณฑ์การรับสมัคร

น้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่มีที่เรียนขอให้รีบสมัครเข้ามาได้เลยนะคะ เราจะเปิดตั้งแต่วันที่ 14 - 28 พ.ค. 2555 นี้เท่านั้นนะคะ ถือเป็นโอกาสทองของน้องแล้วนะคะ ขอให้โชคดีทุกคน 
หน้าเว็บไซต์หลัก http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/archives/6062

หรือติดตามได้ที่   www.facebook.com/pages/รับตรงAdmissions/284255861668607

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า