5.23.2555

อยากเรียนแพทย์ต้องเตรียมตัวอย่างไร เตรียมพร้อมสอบแพทย์-ทันตะ กสพท 2556


อยากเรียนแพทย์ต้องเตรียมตัวอย่างไร
เตรียมพร้อมสอบแพทย์-ทันตะ กสพท 2556
คณะใฝ่ฝันใครๆ ก็อยากจะเป็น ขอเเค่มีความมุ่งมั่น เเละตั้งใจ สู้ๆ สำหรับน้องๆ หรือคนที่ซิ่วจร้าาาา
กสพท.เปิดรับสมัครสอบเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ 12 สถาบันและทันตแพทย์ สถาบัน รวม1,408 ที่นั่ง รับสมัครผ่านเน็ต 1- 31 สิงหาคมนี้ ย้ำคุณสมบัติต้องรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบตั้งแต่การสมัคร พร้อมใช้คะแนนวิชาการ 70% จากการสอบกลางของ สทศ. ยืนยันโอเน็ตขั้นต่ำร้อยละ 60 ปรับระบบสมัครให้ส่งรูปและเอกสารเป็นไฟล์ผ่านเว็บไซต์...
 
   ไม่ต้องตกใจครับน้อง  ๆ  ...ข้อความด้านบน เป็นโปรยข่าวการรับสมัครแพทย์ กสพท.เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ปีนี้ยังไม่ประกาศรับ แต่ที่นำย้อนกลับมาให้ดูก็เพื่อจะได้ “เตรียมตัวและหัวใจ” เอาไว้ได้แล้วจ้า...

ถ้าหากจะนับเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงประกาศรับสมัครในปี 2555 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดียวกันคือ เดือนสิงหาคม ที่จะถึงนี้ ก็เหลือเวลาอีกประมาณ 2 เดือนเท่านั้ !!!2 เดือนกับการเตรียม “สอบแพทย์” ไม่ถือว่ามาก อาจจะน้อยไปเสียด้วยซ้ำ เพราะอย่างที่รู้ ๆ กัน สอบแพทย์นั้นคือด่านหินด่านโหดสุด ๆ ในชีวิตแล้วทีนี้เรามาย้อนดูระเบียบการรับต่าง ๆ โดยย่อ ๆ ว่า มีอะไรบ้าง เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การเลือกสมัคร และตรวจสอบค่าคะแนนการสอบต่าง ๆ ... ร่วมมือจัดสอบผ่านระบบรับตรงของ ทปอ. การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555ผ่านระบบรับตรงของ กสพท. ได้ร่วมมือจัดสอบผ่านระบบรับตรงของ ทปอ.เพื่อลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง ลดปัญหาการมอบตัวเข้าศึกษาซ้ำซ้อนหลายสถาบันอันนำมาซึ่งการสละสิทธิ์และที่ว่างในแต่ละสถาบัน โดย กสพท.รับมอบอำนาจจากคณะแพทยศาสตร์ 12สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 5สถาบัน เปิดรับสมัครจำนวนรวมประมาณ 1,408ที่นั่ง เพิ่มคุณสมบัติพื้นฐานรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต กสพท.ได้กำหนดเพิ่มคุณสมบัติพื้นฐานผู้สมัครในข้อแรกว่า "จะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การเข้าสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย" ขณะที่ในขั้นตอนการสมัคร มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับรูปถ่ายผู้สมัครที่ให้สแกนภาพถ่ายและสแกนสำเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ส่งเป็นไฟล์เข้าสู่ระบบการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ จากนั้นจึงจะให้พิมพ์ใบสมัคร ลงนาม และส่งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานด้วย
เกณฑ์ในการคัดเลือก
ปีการศึกษา 2556  ข้อมูลล่าสุดคือเกณฑ์ยังเหมือนกับปี 2555 นะครับนั่นคือ
วิชาเฉพาะแพทย์ 30%
7 วิชาสามัญ       70 %  แบ่งออกเป็น 7 วิชาดังนี้
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ  40%    ( 28%)
คณิตศาสตร์                         20%     ( 14%)
อังกฤษ                                20%     ( 14%)
ไทย                                    10%     ( 7%)
สังคม                                  10%     (7%)
รวม                                    100%    (70%) 
ปฎิทินการรับสมัครขอปีการศึกษา 2555
โดยคาดการร์ว่าปีการศึกษานี้ก็เหมือนปีก่อน นะครับ
กสพทจะเปิดรับประมาณ                        1-31 สิงหาคม
สอบวิชาเฉพาะแพทย์                       ต้นเดือน พฤษศจิกายน
รับสมัคร 7 วิชาสามัญ                                    ตุลาคม
สอบ 7 วิชาสามัญ                            ต้นเดือน มกราคม
 ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
กสพท           700 บาท
7 วิชาเฉพาะ  700 บาท
สนามสอบหลักวิชาเฉพาแพทย์
1 กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
2 เชียงใหม่
3 ขอนแก่น
4 สงขลา
5 พิษณุโลก

ถ้ามีคนสอบเยอะ กสพทจะพิจารณาเปิดสนามสอบเพิ่ม
O-NET
ย้ำอีกครั้งเด็ก ม.6 รุ่นปัจจุบันหลังจากสอบผ่านรอบแรกแล้วต้องทำ O-NET ให้ถึง 60% โดยคิดคะแนนเฉพาะวิชาหลักได้แก่ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์  ถ้าไม่ถึง 60 ก็ไม่มีสิทธ์เรียน
แต่สำหรับเด็กซิ่ว  แม้ไม่มี O-NET หรือ O-NET ไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่เป็นไรครับ

จำนวนรับรวมทั้งสิ้น 1,408คน 

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  ได้ประกาศกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร โครงการรับตรง ในกลุ่มคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทย์ โดยสถาบันเข้าร่วมในระบบรับตรงนี้ในคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน  และคณะทันตแพทยศาสตร์ 5สถาบัน ได้แก่
 
 
สถาบันจำนวนรับ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                            20 คน 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                     200 คน 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                          50 คน  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                      72 คน 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร                             30 คน
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล         156 คน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล                     250 คน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต                               40 คน 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           165 คน 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            30 คน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.กรุงเทพมหานคร           70 คน  
คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศชาย                      60 คน 
คณะทันตแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศหญิง             40 คน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              80 คน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                     70 คน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                  30 คน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       20 คน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     25 คน
รวมทั้งสิ้น1,408 คน
โดยประมาณ
 

**ข้อมูล ณ วันที่ 13ก.ค.54 จำนวนที่รับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ (กสพท.)
สถิติ 4 ปี ย้อนหลัง http://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/consort2555_ann14_25550217.pdf

สถิติ 7 วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะแพทย์

ปล คณิตจะยากที่สุดยังไงก็เตรียมให้พร้อม  แต่ยังไงก็ควรเน้นไปหลักคือวิทยาศาสตร์

ประสบการณ์สอบ 7 วิชาสามัญ   
อังกฤษ   เวลา 1 ชั่วโมงครึ่งกับ 80 ข้อ passage จะยาวมาก ระวังอ่านไม่ทัน  
คณิตศาสตร์   โดยรวมยังง่ายกว่า  PAT1
มีตัวอย่างมาให้ดู 1 ข้อ
ในการจัดเด็ก 7 คน ซึ่งมีอายุ 1 2 3 4 5 6 7 ขวบ นั่งเก้าอี้ 7 ตัว ซึ่งติดหมายเลข  1 2 3 4 5 6 7 โดยกำหนดให้เด็กที่จะนั่งเก้าอี้หมายเลข K ต้องมีอายุมากกว่า หรือเท่ากับ K - 1  ขวบ จะมีจำนวนวิธีในการจัดเท่ากับข้อใด ต่อไปนี้

1.32
2.60
3.64
4.120
5.128
ฟิสิกส์   ว่ากันว่าออกของ ม.5 เยอะ 
ภาษาไทย - มีอนุมานเยอะมาก  ส่วนใหญ่เป้นวิเคราะห์ ไม่ได้อ่านหนังสือแต่ถ้าวิเคราะห์ดีๆเก่งๆก็คงได้คะแนนเยอะพอควร สำหรับเราโอเคนะ คิดว่าน่าจะได้คะแนนเยอะอยู่
รุ่นพี่อีกท่านนึงบอกว่า
อุปลักษณ์ อุปมา บุคคลวัต นามนัย สัทพจน์ อติพจน์ อวพจน์ ปฏิพากย์ อัพภาส สัญลักษณ์ บาลี สันสกฤต เขมร อุปนัย นิรนัย ฯลฯ กุจะอ่านไปเพื่อ?
ให้ตายซิ อ่านไปเกือบตาย ไม่ออกเลย !!!!!!!!!!
สังคมศาสตร์  ตัวอย่างข้อสอบที่จำออกมา  โดยคุณ KEMkeptkept
หลักธรรมที่มีความเมตตา ความรัก >> พรหมวิหาร๔
ของชาวมุสลิมที่ขาดไม่ได้ >> ละหมาด (ผิดแน่เลย)
วายเมฯ >> สาวิตรีขยันเรียนหนังสือ
ห่างจากชายฝั่งเท่าไหร่ (ถามว่าอะไรไม่รู้ ๕๕) >> 12
หลักข้อใดมีในคณะราษฎร์ >> สันติภาพ (ผิดชัวรฺ์ ข้อนี้น่าจะตอบปลอดภัย)
พระเอกาทศรถ ค้าขายกับประเทศอะไร >> โปรตุเกส
ผู้สนับสนุนคนทำความผิดจะได้รับโทษเท่าไหร่ >> เท่ากัน ( ผิด จริงๆ ตอบ 2ใน3ของโทษทั้งหมด)
ทาสอะไรในสมัยสุโทัย >> ทาสท่านให้ (ตอบไปได้ไงอ้ะ)
สัญญา ข้อไหนผิด >> ตอบ จ จาน ที่บอกว่า ต้องเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้
อะไรที่เปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญล่าสุด >> จำนวนสมาชิก สส
ถามว่า ที่บริษํทแรกให้เงินเดือน 16000 แต่สมัครเข้าบริษัทที่สองที่ให้เงินเดือน 18000 มีต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือไม่ >> ไม่มี เพราะ ได้มากกว่า 2000 อะไรนี่ล่ะ แต่ที่จริงน่าจะตอบ มี เพราะเสียโอกาสได้รับเงินเดือน 16000
อาเซียนที่กำลังจะมาถึง ต้องพัฒา หรือขยายเรื่องอะไรบ้าง ข้อไหนผิด>> จ จาน การขนส่งทางอากาศ 
เหตุการ์ใดแสดงถึงการสิ้นสุดยุคใหม่ (ไม่แน่ใจโจทย์นะ) >> หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
อะไรไม่อยู่ในยุโรปสมัยกลาง >>กฏหมายสิบสองโต๊ะ
ประเทศใดที่ไม่ได้นับ พศ ๑ หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน >> ศรีลังกา (เดาอ้ะ)
รายได้ เงินของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ต้องให้ผู้ใดตรวจสอบ >> จ จาน ที่ยาวๆอ่ะ อะไรที่เกี่ยวกะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอะไรเนี่ย 
อะไรคือข้อจำกัดของการปกครองแบบเผด็จการ >> ค่าใช้จ่ายสูง (เดาจ้า น่าจะผิด)
ข้อใดคือบรรทัดฐานของสังคม (อึ้งข้อนี้มาก) >> ประเพณี (เดาตามเคย)
ข้อใดถูกต้อง >> ผลผลิตจากหน่วยธุรกิจ ไปสู่ หน่วยบริโภค
นายคนนึงที่แม่เป็นครู แล้วก็เลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม สหกรณ์อะไร >> สหกรณ์ประมง
ข้อใดจะทำให้เงินขยายตัวในประเทศ >> ซื้อของอุปโภค บริโภคและการลงทุน
นักลงทุนชาวต่างชาติซื้อหุ้นของไทย จัดอยู่ในบัญชีอะไร >> บัญชีการค้า
แผนพัฒนา ฉบับ 8 - 10 เน้นอะไร ? >> ข้อ ก มั้งถ้าไม่ผิด อะไรที่ยั่งยืนๆอ้ะ
ข้อสุท้าย คำถามภูมิศาสตร์ ข้อใดใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ผิด >> เราตอบ 1:2000000 จ จานอ่ะ จำไม่ได้แล้ว 
ข้อใดเป็นภูมิปัญญาที่ทราบจากสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างดี >> ปลูกหัวหอม
ข้อใดที่ UN ไม่มีสิทธิ >> เข้าไปบริหารจัดการในประเทศ
การที่จีนเปิดประเทศเน้นเรื่องอะไร? >> ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ท่านศิลป์ พีระศรี เน้นเรื่องอะไร >> ประติมากรรม
แบบใดที่เกิดในสมัยทวารวดี >> เจดีย์ทรงดอกบัวตูม และ อะไรซักอย่าง

เน้น 
คำตอบ ที่เราเอามาแชร์เราก็ไม่แน่ใจว่าถูกรึป่าวนะ แต่เราก็ตอบตามนี้
ขอโทษทีเน้อที่โจทย์และคำตอบอาจจะไม่ได้เป๊ะ ไม่ค่อยชัดเจน (เพราะจำไม่ได้ แต่จำมาคร่าวๆ)
ยังไง ใครที่มั่นใจคำตอบที่ถูกต้องก็ บอกกันด้วยนะค้ะ  smile
ขอขอบคุณการแชร์ประสบการณ์ของพี่ๆ ทุกคนจากบทความนี้  http://www.unigang.com/Article/9687
สู้ๆ ครับ


กสพท.ตอบคำถามที่น้อง ๆ ถามกันมาบ่อย

ถาม  มีข้อสงสัยว่าสามารถใช้ใบปริญญาแทน ใบ รบ. หรือประกาศนียบัตรได้หรือไม่ เพราะจบมานานแล้วเอกสาร ม. 6หาไม่เจอ และปีที่แล้วสมัครก็ใช้ใบปริญญาแทนใบ รบ. จบ ม.6แต่ปีนี้ดูมีขั้นตอนมากขึ้นจึงอยากถามเพื่อความมั่นใจ
 

ตอบ  ถ้าหากสามารถหาใบประกาศนียบัตรหรือ ใบ รบ. ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มาแสดงก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด ถ้าหาไม่ได้ กสพท. จะ อนุโลม ให้ใช้ใบปริญญาบัตร หรือใบ Transcript ที่แสดงว่าได้สำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทก็ได้

ถาม ไปรษณีย์บางแห่งไม่ยอมนำส่งเอกสารที่มีใบปะหน้าของ กสพท. จะให้ทำอย่างไร

ตอบ  ให้ผู้สมัครตัดตรงรอยปะ แล้วนำ ส่วนเหนือรอยปะ ที่ระบุชื่อผู้สมัคร และผู้รับซองเอกสาร (ส่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สมัครสอบ กสพท.)... ปะไว้ด้านหน้าซอง ส่วนใต้รอยปะ มีข้อความ ดังนี้ (ข้าพเจ้าขอรับรองว่าฯ...) ปะไว้ด้านหลังซอง
*** สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและ/หรือ อัพโหลดรูป *** สามารถเข้าระบบเพื่อดำเนินการได้ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่

*** สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล และกรอกข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ *** สามารถเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ได้ โดยไม่ต้องกรอกใหม่

ถาม  มีข้อสงสัยว่า ในหลักเกณฑ์ข้อ 5.6ที่ระบุว่าหมดเขตส่งเอกสาร ....... ถือตามหลักฐานการส่งไปรษณีย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยเท่านั้น ...............ต้องประทับตราไปรษณีย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ........ การสื่อสารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ใช่หรือไม่
 

ตอบ  ใช่ ขอถือตามตราประทับของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ถาม  มีข้อสงสัยเกี่ยวกับใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาว่า ตามประกาศหลักเกณฑ์ ข้อ 4.1.3 , 5.3และ 5.5ซึ่งบางแห่งระบุว่าหนังสือรับรองคุณวุฒิฯ เป็นสำเนา บางแห่งไม่ได้ระบุว่าเป็นสำเนา ตัวอย่างเช่น ข้อ 4.1.3ระบุว่าเป็นสำเนา, ข้อ 5.3ไม่ได้ระบุว่าเป็นสำเนา, ข้อ 5.5ระบุว่าเป็นสำเนา จะให้ผู้สมัครถือปฏิบัติอย่างไร
 

ตอบ  หนังสือรับรองคุณวุฒิ จะแยกเป็น 2ประเภท
          ประเภทที่ 1หนังสือรับรองคุณวุฒิสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งจะเป็นประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนซึ่งส่วนใหญ่ผู้สมัครจะมีฉบับจริงอยู่เพียงฉบับเดียว ดังนั้น หนังสือรับรองคุณวุฒิก่อนที่จะอัพโหลดจะต้องนำไปถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้อง และนำสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่รับรองสำเนาถูกต้องฉบับที่อัพโหลดแล้วส่งเป็นหลักฐานพร้อมหลักฐานอื่นๆ ตามที่ กสพท.กำหนด
          ประเภทที่ 2หนังสือรับรองคุณวุฒิสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ ชั้น ม.6หรือเทียบเท่า ซึ่งจะรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
          ในกรณีที่ผู้สมัครสามารถขอหนังสือรับรองฯ จากโรงเรียนได้หลายฉบับ ก็สามารถอัพโหลดฉบับจริงได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง และให้นำหนังสือรับรองฯ ฉบับจริงที่อัพโหลดใส่ซองส่งเอกสารพร้อมหลักฐานอื่นๆ ตามที่ กสพท.กำหนด

          ในกรณีที่ผู้สมัครมีหนังสือรับรองฯ เพียงฉบับเดียว และต้องการใช้สมัครศึกษาหลายๆ แห่ง จะต้องนำหนังสือรับรองฯ ไปถ่ายเอกสารและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วจึงอัพโหลดตามขั้นตอน และนำฉบับที่อัพโหลดที่เป็นสำเนาซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ใส่ซองส่งเอกสารพร้อมหลักฐานอื่นๆ ตามที่ กสพท.กำหนด

ถาม  ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มที่มีให้ download ทางเว็บไซต์หรือไม่ ใช้ใบรับรองที่ขอมาจากโรงเรียนได้หรือไม่

ตอบ  หากผู้สมัครมีใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาที่ขอมาจากโรงเรียนอยู่แล้ว สามารถใช้ได้ ไม่จำเป็นต้อง download แบบฟอร์มจากเว็บไซต์ไปขอใหม่อีก

ถาม สแกนรูปนักเรียนได้ความกว้างxความยาว ตามที่กำหนดแล้ว แต่ขนาดไฟล์รูปภาพได้ไม่ถึงที่กำหนด ทำอย่างไรดี
 

ตอบ  ผู้สมัครสามารถสแกนรูปให้ได้ขนาดความกว้างและความยาวใกล้เคียงกับขนาดที่กำหนดได้ ส่วนขนาดไฟล์รูปภาพนั้นได้ไม่ถึง 150kb ก็ไม่มีปัญหา สามารถใช้ upload ได้
          ** แนะนำให้สแกนที่ความละเอียด 300dpi เพื่อคุณภาพของไฟล์ **

ถาม หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการสมัครสอบ กสพท. ปีการศึกษา 2555จะติดต่อได้ที่ใด

ตอบ  ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข  02-4196446  ,  02-4196463   
          เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00น.-12.00น. และ
          เวลา 14.00น. - 16.00น.

          โทรสาร   02-4114142  ,  02-4115038   
           email: cotmes.info@gmail.com

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า