5.19.2555

"ทันตแพทย์-เภสัช" คณะในฝันของ"เด็กซิ่ว" สอบใหม่ กวาดเก้าอี้ 60 %นายมนัส อ่อนสังข์ เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์เด็กดีดอตคอม เปิดเผยว่า ได้รวบ รวมตัวเลขจำนวนนักศึกษาที่เคยสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ แต่เปลี่ยนหรือสอบใหม่เข้าภาควิชาอื่น คณะอื่น หรือมหาวิทยาลัยอื่น หรือที่เรียกว่า "เด็กซิ่ว" เป็นจำนวนมาก โดยพบว่า คณะทันตแพทย์ มีจำนวนสูงสุด จาก 8 สถาบัน รับ 223 คน มีเด็กซิ่ว 135 คน คิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ คณะเภสัชศาสตร์ 16 สถาบัน รับ 1,127 คน มีเด็กซิ่ว 558 คน คิดเป็น 49 เปอร์เซ็นต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับ 140 คน มีเด็กซิ่ว 50 คน คิดเป็น 35 เปอร์เซ็นต์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาฯ รับ 190 คน มีเด็กซิ่ว 90 คน คิดเป็น 47 เปอร์เซ็นต์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ รับ 252 คน มีเด็กซิ่ว 74 คน คิดเป็น 29 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขดังกล่าวรวบรวมมาจากการประกาศผลเป็นรายโรงเรียน โดยดูจากรหัสปีที่จบ ซึ่งหากผู้ที่สอบผ่านมีรหัสก่อนปี 54 ก็ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านที่อยู่ในกลุ่มเด็กซิลทั้งหมด โดยนักเรียนส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจสอบใหม่ เนื่องจากยังไม่ได้คณะที่ตั้งใจเลือกอันดับแรก หรือยังไม่รู้ว่าต้องการเรียนอะไรกันแน่ 

ด้านน.พ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ยังไม่มีฐานข้อมูลเด็กกลุ่มดังกล่าว เชื่อว่าที่เด็กตัดสินใจสอบใหม่มากขึ้น หลังจากเปลี่ยนสัดส่วนแอดมิชชั่น โดยเฉพาะเปลี่ยนสัดส่วนคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง(เอเน็ต) เป็นความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือแพต เปิดให้นักเรียนสามารถเก็บครั้งที่คะแนนสูงสุด รอสมัครเข้าเรียนคณะหรือสาขาที่มีคะแนนสูงขึ้นได้ ซึ่งสกอ.อาจรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเพื่อตรวจสอบว่าเป็นตัวเลขที่ผิดปกติหรือไม่ Credit  http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1337071314&grpid=&catid=19&subcatid=1903

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า